Algemene voorwaarden

Knuscabin bv (Hierna: “Knuscabin”)
Driekoningenstraat 2
9100 Sint-Niklaas
België
E-mail: hallo@knuscabin.be

1. REGLEMENT KNUSCABIN

Dit reglement (reserveringsvoorwaarden en leefregels) dient te worden gerespecteerd door alle gasten en bezoekers van alle cabins beheerd door Knuscabin. Door het betalen van de factuur verklaart de huurder de reserveringsvoorwaarden en leefregels te kennen en ze te aanvaarden.

2. RESERVERINGSVOORWAARDEN

2.1. BETALING EN RESERVERING

Na reserveringsaanvraag krijgt u een bevestiging via mail opgestuurd. Het voorschot (500 euro) dient te worden betaald binnen de 15 dagen na boeking. Pas na betaling is de boeking definitief. Is het bedrag niet betaald na 15 dagen na boeking dan vervalt de boekingsaanvraag.

Het resterende bedrag dient overgeschreven te worden ten laatste 10 dagen voor aankomstdatum.

De prijzen zijn inclusief:

 • verblijf cabin;
 • prijs voor het aantal personen waarvoor de cabin is voorzien;
 • brandhout;
 • water- en elektriciteitskosten;
 • toeristenbelasting;
 • eindschoonmaak;
 • administratiekosten;
 • hottub;
 • linnen;
 • handdoeken;
 • BTW

2.2 CAPACITEIT CABINS

Het aantal personen per cabin (zoals vermeld op de website), stemt overeen met de maximaal toegelaten bezetting, rekening houdend met de beschikbare voorzieningen. Met het oog op de veiligheid en de verzekering mag dat aantal niet overschreden worden. Degene die de reservering boekt en betaalt is verantwoordelijk voor het naleven van de leefregels en het betalen van de facturen.

2.3 BEZOEKERS

Er zijn geen bezoekers toegestaan op het terrein, buiten degene die geboekt hebben. Hierop kunnen uitzonderingen worden toegelaten maar deze moeten dan ruim op voorhand schriftelijk zijn aangevraagd door de huurder. Vervolgens moet dit schriftelijk zijn goedgekeurd door Knuscabin.

In geval er bezoekers worden toegestaan moeten wij op voorhand een schriftelijk overzicht krijgen van deze bezoekers. (voornaam – naam – leeftijd – reden van bezoek)

2.4 DIEREN

Het meebrengen van (huis)dieren is niet toegestaan in de cabins van Knuscabin.

2.5 WIJZIGING OF ANNULERING

Elke annulering moet steeds schriftelijk gebeuren. Een aangetekende brief en e-mail zijn geldig. Voor een annulering zijn onderstaande bepalingen geldig:

Voor iedere annulering (volledig of gedeeltelijk) door jezelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Annulering tot 6 maanden vóór de datum van aankomst: kosteloos;

Annulering tussen 6 maanden en 3 maanden vóór de datum van aankomst: 40% van de reservering zal worden ingehouden;

Annulering tussen 3 maanden en 2 maanden vóór de datum van aankomst: 50% van de reservering zal worden ingehouden;

Annulering tussen 2 maanden en 1 maand vóór de datum van aankomst: 60% van de reservering zal worden ingehouden;

Annulering binnen de 30 dagen vóór de datum van aankomst: 100% van de reservering zal worden ingehouden.

Voor iedere wijziging door jezelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Tot en met 7 dagen voor je aankomst kan je je reservatie nog wijzigen. Voor deze wijzigingen rekenen we extra administratiekosten aan. Namelijk €15 plus de eventuele extra kosten van een duurdere reservatie.

Voor iedere wijziging/annulering door jezelf, op het moment zelf van je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Indien u op het ogenblik van aankomst zelf weigert, nalaat je verblijf te betreden omwille van welke redenen dan ook zal je geen enkele vergoeding kunnen terugeisen.

2.6 VEILIGHEID

Waardevolle voorwerpen:

Waardevolle voorwerpen laat je best niet achter in je verblijf. Knuscabin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen die gepleegd worden.

Roken in de cabins is strikt verboden.

Je kan roken op het terras maar het is strikt verboden om peuken in de natuur achter te laten. Een asbakje voor je peuken zal in elke cabin aanwezig zijn.

Het bovenste bed van het stapelbed is enkel toegelaten voor kinderen boven de 6 jaar.

2.7 AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het domein en/of in de cabin;

Bij het niet juist gebruiken van de cabins en het niet juist achterlaten van de cabins kan Knuscabin aanvullende (schoonmaak-/herstel-)kosten aanrekenen;

Ongevallen;

Het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein;

De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Knuscabin en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig zaak die zij onder zich hebben.

2.8 BORG

Als er geen schade, uitzonderlijke schoonmaakkosten of verlies kan worden vastgesteld, wordt de borg binnen de 14 dagen teruggestort. Echter, indien wel schade of verlies kan worden vastgesteld, dan behoudt Knuscabin zich het recht voor om een deel of de gehele borg in te houden.

2.9 GESCHILLEN

Alle klachten in verband met je verblijf moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen 30 dagen na je verblijf verzonden worden.

Alle geschillen omtrent de naleving van dit reglement zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde en volgens het Belgisch recht.

3. LEEFREGELS

3.1 ZORG VOOR HET TERREIN

Draag zorg voor gebouwen, materiaal, meubilair en plantgoed;

Spring zuinig om met water en energie;

Laat nooit afval achter, werp nooit afval op de grond;

Verwijder eigen (spel)bewijzering;

Huisdieren zijn niet toegelaten;

Een geluidsinstallatie is bedoeld voor eigen groep, pas het volume aan. Respecteer de stilte tussen 22 en 8 uur.

3.2 EINDSCHOONMAAK

We vragen je om de cabins in dezelfde staat achter te laten als dat je ze gekregen hebt en volgens onderstaande richtlijnen.

De cabins dienen als volgt te worden achtergelaten:

Afval sorteren en naar het sorteerpunt brengen;

Alles terugplaatsen zoals je de cabin hebt ontvangen:

Meubilair terug op de juiste plaats

Keukengerief op de juiste plaats terugplaatsen

Afwasmachine uitladen

Bedden netjes achterlaten

De cabin volledig vegen

Linnen in de douche verzamelen

Indien de cabin zodanig wordt achtergelaten dat een uitzonderlijke schoonmaak vereist is, zullen tevens extra bijkomende kosten worden aangerekend voor het sorteren van niet juist gesorteerd afval, opruimkosten, wasserijkosten,….

3.3 VUUR

Vuur maken kan enkel wanneer er geen code oranje, rood van toepassing is.

Vuur maak je alleen op de voorziene plaatsen (vuurschaal).

Indien je vuur maakt op de voorziene plaatsen moet je volgende regels in acht nemen:

Nooit onbemand

Vuur volledig doven indien je weggaat van de vuurplaatsen

Het is strikt verboden een open vuur te maken in het bos

3.4 IN- EN UITCHECKEN

Inchecken kan vanaf 16u plaatsvinden.

Uitchecken moet voor 11u gebeuren.

Bij laattijdig verlaten van de cabin wordt minimaal €100 aangerekend op de factuur.